SAOPŠTENJA VIKARIJATA

-> Posetite i pomoćni sajt - Dnevnik Vikarijata: http://vikarijat-srb.joomla.com <-

12.04.2017. - VASKRŠNJA POSLANICA ARHIEPISKOPA LEONARDA

Klikom na sliku, preuzmite ovogodišnju poslanicu arhiepiskopa mon. Leonarda:Hristos vaskrse! Zaista vaskrse!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.02.2017. - IZMENE U CRKVENOM USTAVU VIKARIJATA

Dana 30.01.2017. godine, nadbiskup Leonardo svojom Odlukom je izmenio postojeći Crkveni ustav Vikarijata, zbog novonastalih okolnosti u Crkvenoj Provinciji Sv. Metoda (njene podele na tri autonomne provincije) i uočenih manjkavosti u nekim postojećim rešenjima.

Prečišćeni tekst Ustava, sa uključenim poslednjim izmenama, možete preuzeti ovde: link.

Podsećamo javnost da su cene svih usluga Vikarijata, u skladu sa njegovom misijom, određene da budu 0,00 dinara. Nezavisno od obreda, donacije (koje se koriste uglavnom za nabavku crkvenih predmeta) mogu se uplatiti na tekući račun Vikarijata, koji se nalazi u sekciji Kontakt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2017. - NOVO RUKOPOLOŽENjE U SVEŠTENIČKI ČIN

Milošću Božijom, dana 21.1.2017. u 16h u crkvi sv. Kristofora u Rabu, za prezvitera pri Generalnom vikarijatu nadbiskup Leonardo je zaredio vlč. Rinalda Muzgu.

Ovim činom, starokatolički vernici u Sloveniji i slovenačka manjina u Austriji (Koruška) konačno su dobili dugo očekivanog sveštenika.

Don Rinaldu želimo obilje uspeha na njivi Gospodnjoj, u radosti i istrajnosti unutar provincije sv. Kristofora, u kojoj će službovati kao nadbiskupov poverenik. Aksios!

stranica vlč. Rinalda: link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2017. - OTPOČELE PRIPREME ZA PODELU UNIJE SV. METODA

Od danas, 18.01.2017., počele su pripreme za formalnu podelu Unije Sv. Metoda na tri nezavisne Unije/Provincije, u međusobnom jedinstvu: Provinciju Sv. Metoda, Provinciju Sv. Kristofora (za Balkan) i Provinciju Sv. Mihaela (za Rusiju i baltičke zemlje).

U tom smislu, kao i zbog imenovanja episkopa Leonarda nadbiskupom, izvršene su i potrebne korekcije na našem sajtu. O toku podele Unije i predstojećem Saboru blagovremeno ćemo izveštavati.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2017. - BISKUP LEONARDO IMENOVAN NADBISKUPOM

Dekretom predsedavajućeg mitropolita Crkvene Provincije Sv. Metoda, visokopreuzvišenog mons. dr Avgustina Bačinskog, od 01.12.2016. godine, dosadašnji biskup Gospodin Leonardo, ordinarij ovog i drugih starokatoličkih Vikarijata u zemljama Balkana, imenovan je nadbiskupom. U skladu sa kanonskim pravom, dekret proizvodi dejstvo od trenutka saopštavanja, te je, stoga, ovo imenovanje na snazi od 10.01.2017. godine kada je i primljeno.

U Dekretu, između ostalog, stoji:

"...Ljubljeni brate, radosni smo da se crkvena Provincija pod Vašom crkvenom jurisdikcijom proširila i na okolne zemlje... Stoga Vam, kao mitropolit Provincije Sv. Metoda, dodeljujem titulu nadbiskupa."Neka i ova titula, koja je plod velikog truda i zalaganja našeg pastira, bude na rast i dalji razvoj i izgradnju Tela Hristovog, koje je Crkva!

AKSIOS! DOSTOJAN!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.12.2016. - BOŽIĆNA POSLANICA BISKUPA LEONARDA

Klikom na sliku, preuzmite ovogodišnju poslanicu biskupa mons. Leonarda:


Hristos se rodi! Vaistinu se rodi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2016. - NOVO RUKOPOLOŽENjE U ĐAKONSKI ČIN

Milošću Božijom, dana 07.12.2016., u crkvi sv. Kristofora na Rabu, po rukama biskupa Leonarda - polaganjem ruku i posvetnom molitvom - sveti red đakonta primio je Rinaldo Muzga, magistar teologije, rođen 12.11.1961. u Jesenicama, Republika Slovenija.

Rimokatolički bogoslovski fakultet (studije u Rijeci) završio je 02.10.1989. i doktorand je sociologije na Univerzitetu u Ljubljani.Đakon Rinaldo će svoje pastoralno poslanje vršiti u Sloveniji, gde će, u saradnji sa biskupom, izgrađivati dalji napredak Starokatoličke Crkve Hristove. Zahvaljujemo Bogu na ovom duhovnom pozivu za rad u njivi Gospodnjoj, na obnovu, spasenje i život duša svih.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.12.2016. - ODRŽANA KONFERENCIJA - EPISKOPSKI SABOR U PORTUGALU

Od 23.11. do 24.11.2016 u Lisabonu (Mafra - Portugal) održana je vanredna konferencija Međunarodne unije narodnih (staro)katoličkih crkava, s obzirom da je Patrijarh Antonio Rapozo, 15.08.2016. podneo ostavku na mesto Patrijarha zbog zdravstvenih razloga. Konferenciju je otvorio i vodio nadbiskup Avgustin Bačinski.

Na konferenciji je bilo reči o prihvatanju Evangeličke luteranske crkve A.V. iz Rusije u Međunarodnu uniju narodnih (staro)katoličkih crkava. Naime, biskupi Evangeličke luteranske crkve prihvatili su izjavu - Simvol vere, te su ređeni sub conditione od strane nadbiskupa Avgustina Bačinskog i drugih starokatoličkih biskupa naše unije, a sve kako bi im se obezbedilo apostolsko nasleđe.

Tim činom, novozaređeni biskupi (te stoga i Evangelička luteranska crkva A.V. u Rusiji, sa svojim kanonskim podružnicama u Rigi i Jelgavi - Letonija), je postala punopravni član naše Međunarodne unije.

                                         

Radi se o sledećim biskupima:

- Vladimir PUDOV, predsednik Generalnog Sinoda E.L.C. Rusije (link);
- Igor KNJAZEV, episkop E.L.C. Rusije (link);
- Pavel LEVUŠKAN, episkop E.L.C. Rusije (link);
- Aleksander FRANC, episkop E.L.C. Rusije (link);
- Konstantin ANDREJEV, episkop E.L.C. Rusije (link).

Naziv crkve u Rusiji nije još moguće promeniti zbog zakonskih okvira, te za sada ostaje naziv Evangelička Luteranska Crkva A.V. iako je reč, suštinski, o Starokatoličkoj crkvi Rusije koja je sada postala deo crkvene Provincije Sv. Metoda.

Što se tiče izbora novog Patrijarha, novi Sabor Međunarodne unije narodnih (staro)katoličkih crkava biće sazvan u Moskvi, tokom 2017. godine kada će se izabrati novi Patrijarh, ali i uvesti preustroj crkvene Provincije Sv. Metoda njenom podelom na više zasebnih crkvenih Provincija, koje će biti u međusobnoj interkomuniji.

I. Subotić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.2016. - OBAVEŠTENjE ZA KLIRIKE KOJI ŽELE KANONSKI PRIJEM U VIKARIJAT

Sveštenicima i đakonima drugih hrišćanskih denominacija, koji izraze svoju želju za priključenje ovom Generalnom vikarijatu, zahvaljujemo na poverenju. Pri tome moramo naglasiti da klirik koji traži kanonski prijem treba, pored ostalih traženih dokumenata, dostaviti i dokument o kanonskom otpustu (ekskardinaciji) iz bivše crkvene uprave, sa razlozima tog otpusta.

Takođe, Sveti redovi primljeni u Starokatoličkoj, Pravoslavnoj, Grkokatoličkoj i Rimokatoličkoj crkvi uzimaju se za ispravne po sebi, dok će za svete redove primljene u ostalim denominacijama biskup Leonardo Beg izvršiti ređenje sub conditione conferantur - reordinatio (sva rukopolaganja se vrše po Rimskom pontifikalu).
Za ispravna rukopoloženja uzimaće se i ona izvršena u bivšoj Zapadnopravoslavnoj crkvi, koja je delovala u SR Jugoslaviji do 2002-2003. godine, po osnovu utvrđene ispravne hirotonije bivšeg Arhiepiskopa Jovana Divljakova.

NAPOMENA - klirici koji su ranije pripadali zajednicama u kojima je bila dopuštena protivbožanska i protivcrkvena praksa blagoslova istopolnih parova i slobodnog dopuštanje abortusa (osim pod uslovom da je medicinski neophodan, ako je ugrožen život majke, vodeći se načelom ordo caritatis) i ostalih nedopuštenih stvari, moraju biskupu pisati molbu za oprost, čije je prihvatanje od strane biskupa preduslov odobravanju molbe za inkardinaciju.

Više o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u rubrici "Delovanje u Srbiji", pri dnu te stranice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2016. - VLČ. GOJKO KOLOBARIĆ - IN MEMORIAM

Tužnog srca primili smo vest o iznenadnom preminuću don Gojka Kolobarića, sveštenika Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju.

Milost Božija je htela da primi sveti sveštenički red dana 11.09.2016., čime je ostvario svoju veliku životnu želju.


Sada gleda licem u lice Gospoda našeg, koga je kao sveštenik objavljivao i kome je služio u Svetim tajnama Crkve. Pogrebni obredi i sv. Liturgija - zadušnica obaviće se u skladu s voljom njegove rodbine, kojoj izražavamo iskreno saučešće.


Pokoj večni daruj mu Gospode, i Tvoja večna svetlost neka mu svetli. Počivao u miru Božijem, do ponovnog susreta pod novim Nebom i na novoj Zemlji.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2016. - DVA RUKOPOLOŽENJA I PROMOCIJA KNJIGE

Milosrđem Svemogućeg Boga, dana 22.10.2016. sa početkom u 12:00 časova, u hrišćanskom centru "Dobrog Pastira" u Osijeku, na Svetoj Liturgiji služenoj po zapadnom obredu, otac biskup Leonardo podelio je sveti red đakonata ipođakonu Iliji Subotiću i sveti red prezviterata đakonu dr Borivoju Subotiću.

Neka im sveta služba bude plodonosna, neka obiluju duhom Božije ljubavi na širenju njive Njegove.

                                                       

Istoga dana, ranije, u 11:00 časova, biskup Beg je imao najavljenu promociju svoje knjige "Izlečenje depresije i anksioznosti verom osim lekovima - duhovnost i psihijatrija".

Zahvaljujemo se biskupu Protestantske reformisane hrišćanske Crkve u Hrvatskoj, dr Jasminu Miliću, na ustupljenoj kapeli za liturgiju rukopoloženja. Takođe se zahvaljujemo i na primljenim čestitkama povodom rukopoloženja.

Odabrane fotografije sa Svete Mise možete pogledati ovde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.10.2016. - POČETAK RADA NOVOG DOMENA

Od danas, 04.10.2016. godine, u rad je pušten zvanični blog Vikarijata na adresi http://vikarijat-srb.joomla.com, koji prvenstveno ima ulogu da rastereti ovu sekciju zvaničnog sajta, te poveća udobnost korisnika s obzirom na određena tehnička rešenja ovog domena.

Stoga, ova sekcija, SAOPŠTENjA, biće i dalje zvanično glasilo u pogledu crkveno - kanonskih postupaka, pravnog i materijalnog stanja Vikarijata kao i drugih informacija vezanih za delovanje Vikarijata, dok će se na novom blogu/dnevniku objavljivati odabrani tekstovi vezani za teologiju, eventualna zapažanja, stavovi i komentari.

i. Ilija Subotić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.09.2016. - RUKOPOLOŽEN SVEŠTENIK VLČ. GOJKO KOLOBARIĆ

Milošću Božijom, u nedelju 11.09.2016., nakon perioda iskušeništva, u crkvi sv. Kristofora na Rabu, biskup Leonardo Beg je na Sv. Liturgiji za prezvitera zaredio đakona Gojka Kolobarića.

Vlč. Gojko je rođen 12.11.1952. u Kočerinu, od oca Ante Kolobarića i majke Blagice, rođ. Kvesić. Bio je rimokatolički đakon pri kotorskoj biskupiji, zaređen na ostrvu Gospe od Škrpjela 15.08.1984. po rukama biskupa mons. Ive Gugića. Veliki deo života proveo je kao gimnazijski profesor nemačkog jezika i religije u Austriji.

Neka Svemogući Bog - čiji je poziv čitavog života osećao – bude svagda vidljiv u delovanju velečasnog Gojka, na spasenje duša i rast Svete Crkve.


''Velečasni Gojko, budi ponosan na ono što jesi, budi ponosan što si postao sveštenik, budi ponosan na sve dobro koje će duše na njivi Božijoj primiti preko tebe...'' bile su neke od reči propovedi oca biskupa.

Αξιος! Dostojan! Na mnogaja i blagaja ljeta!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2016. - SAUČEŠĆE SA PORODICAMA NASTRADALIH U ŽITIŠTU

Vikarijat, u svoje i u ime Unije narodnih starokatoličkih Crkava, izražava duboko saučešće sa porodicama nastradalih u ranojutrašnjoj pucnjavi u Žitištu, kada je život izgubilo pet osoba a dvadeset povređeno.

Odajemo priznanje i svoje duboko poštovanje prema više od 30 lekara i zdravstvenih radnika zrenjaninske bolnice koji su na delu iskazali svoju ljudskost i, van svoje redovne smene, samoinicijativno tokom protekle noći došli u bolnicu i do jutra sanirali rane povređenih. Time su znatno doprineli da broj nastradalih ne bude veći, a nama su pokazali pravi primer milostivog Samarjanina.


                                                                     "Svih žalosnih radost"

Molimo se da Blagi i Svemogući Bog oprosti sve grehe nastradalih i naseli ih u svoje obitalište, njihovim porodicama podari utehu i mir a povređenima brz i uspešan oporavak.

Ne smemo, međutim, zaboraviti ni da se molimo za napadača i njegovo pokajanje.

arhim. Ilarion, Generalni vikar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.07.2016. - PREUZETE MATIČNE KNjIGE HRAMA U PETROVARADINU

Vikarijat je od strane Arhiva Vojvodine primio overene matične knjige venčanih i krštenih starokatoličkog Hrama Svetog Antuna (kasnije nazvan zapadnopravoslavnim Hramom Pokrova Presvete Bogorodice) u Petrovaradinu, te je uspostavljen matični registar za područje Petrovaradina i okoline.
Određene matične knjige još uvek nedostaju zbog dugogodišnje neaktivnosti i rasipanja crkvenog inventara i arhive, ali se nadamo da će tokom vremena biti pronađene.

Na osnovu navedenog, obaveštavamo javnost da će ubuduće Vikarijat, na zahtev lica koja su krštena ili venčana u pomenutom Hramu, izdavati potrebna uverenja i izvode iz matičnih knjiga, uz pokriće osnovnih troškova izdavanja i poštarine, u iznosu od 200,00 dinara.

Stoga, po prijemu takvog zahteva, ukoliko se lice na koje se on odnosi nalazi upisano u matične knjige koje posedujemo, Vikarijat će izdati potrebni izvod ili uverenje. U suprotnom, podnosilac zahteva će biti kontaktiran radi dogovora oko daljeg crkvenoupravnog postupka, a sve u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica potrebnih za izdavanje traženog uverenja/izvoda.

Ilija Subotić, predsednik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.04.2016. - USKRŠNJA POSLANICA BISKUPA LEONARDA

Klikom na sliku, preuzmite poslanicu biskupa mons. Leonarda, povodom Uskrsa praznovanog po julijanskom kalendaru:


Ovom prilikom, čestitamo Praznik i celoj Hristovoj Crkvi koja ga proslavlja po julijanskom kalendaru, bilo gde u svetu.

Generalni vikar, arhimandrit Ilarion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2016. - ČERNOBILj - sećanje na tragediju, čast podvigu, priziv na pokajanje

Danas obeležavamo tridesetogodišnjicu velike nuklearne katastrofe u Černobilju, čije se posledice osete i danas i još dugo će se osetiti.

Po blagoslovu blaženopočivšeg mitropolita kijevskog i cele Ukrajine, Vladimira, ikona «Černobiljski Spas» je naslikana u spomen te tragedije. Do danas, ta ikona predstavlja veliku i poštovanu svetinju za sve koji se sećaju strašne tragedije od 26. aprila 1986. i koji odaju počast odvažnom podvigu njenih likvidatora - sovjetskih vatrogasaca i dobrovoljaca. Po rečima mitropolita Vladimira, ikona "Černobiljski Spas" je dala osobiti duhovni smisao strašnoj tragediji i čistom, hrišćanskom podvigu ljudi, koji nisu žalili svoje živote radi života drugih, radi sveopšteg dobra.


                                                             elektrana "Vladimir Iljič Lenjin" - Černobilj, pre eksplozije

Na ikoni «Černobiljski Spas» izobraženi su Černobiljci - i živi i usnuli, sa Gospodom Bogom - Sudijom i Spasom. Izobraženi su oni ljudi koji su, po Božijem poslanju, sačuvali celu Zemlju i živote mnogih, darovane od strane Stvoritelja. Ranije, na ikonama sa Gospodom nisu slikani "obični" ljudi. Međutim, kako su Černobiljci ispunili Božiju zapovest "ne ubi", ne prolivši tuđu i ne žaleći svoju krv, pripala im je takva čast.

28. avgusta 2003. godine u Kijevo - Pečerskoj lavri, izvršeno je osvećenje nove ikone. Tada, na nebu iznad manastira, pojavilo se znamenje: iznad ikone je preleteo golub, a visoko na nebu, iako nije bilo kiše niti oblaka, pojavila se duga u obliku oreola. Na sredini te duge su se potom pojavila tri krsta sjajna kao sunce. Svedoci tog čuda su bili nekoliko hiljada ljudi.

Podsticaj za izobražavanje ikone Černobiljski Spas pripada Juriju Andrejevu, nuklearnom fizičaru, koji je u vreme havarije bio u elektrani i primio ogromnu, smrtonosnu dozu gama zračenja ali je Božijim čudom ostao živ do danas. Sama ikona mu se mnogo puta javljala u snovima, koji su bili neverovatno realni, lucidni. Pošto se pribojavao i nije bio siguran o čemu se radi, jednom prilikom je razgovarao sa mitropolitom Vladimirom o svojim viđenjima, na šta je vladika odmah dao svoj blagoslov - da se ikonopiše ikona Spasa, zajedno sa černobiljcima koji su spasili celu planetu od radijacije. Ikonopisac je bio Vladislav Gorecki.Na gornjem delu ikone, nalaze se izobraženja Bogorodice, Isusa Hrista i Arhistratiga Mihajla, koji predvodi Božanske vojske, ali sada i vojsku živih i usnulih černobiljaca.
U donjem delu ikone, u prvom planu, nalazi se čuveni černobiljski bor, čiji izgled je jedinstven u svetu. On liči i na krst, a i na trozubac, koji se kao simbol nalazi na grbu Ukrajine. Sam bor se, interesantno, nalazi na liniji koja spaja četvrti reaktor elektrane "Vladimir Iljič Lenjin", gde se havarija i desila, sa gradićem Pripjat, gde su živele porodice radnika elektrane.

Černobiljski bor je jedina biljka od tada postojeće četinarske šume, koja je preživela inicijalni radioaktivni udar: zračenje se kretalo u granicama od 100 do 1200 rentgena (oko 1 do 10 siverta po sekundi (Sv/s) - radi ilustracije, prosečan čovek pri kratkim izlaganjima gama zračenju (npr. atomska bomba ili eksplozija elektrane) može da izdrži ukupno do desetak siverta radijacije a da ostane živ nekoliko meseci nakon toga. Zračenje u pomenutoj šumi je imalo istu toliku vrednost za samo jednu jedinu sekundu.)

Pored bora, nalaze se živi i poginuli radnici elektrane i svi oni koji se tada nisu dvoumili da svoj život polože za druge. Njihove oči su uprte u Hrista, Spasa, a u daljini se, iza bora, nazire elektrana.

ipođakon Ilija Subotić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2016. - VASKRŠNjA POSLANICA EPISKOPA LEONARDA

Klikom na sliku, preuzmite poslanicu episkopa mons. Leonarda:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.2016. - JAVNI POZIV ZA USPOSTAVLjANjE CENTRALIZOVANE EVIDENCIJE VERNIKA

Pravoslavno - starokatolički Generalni vikarijat Sv. Metoda, kao kanonski organ Međunarodne Unije narodnih starokatoličkih crkava, raspisuje javni poziv za oformljenje jedinstvenog registra vernika starokatoličke / pravoslavno-starokatoličke veroispovesti, za teritoriju Republike Srbije.

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obaveštava se zainteresovana javnost da je upis u predmetni registar na bazi potpuno dobrovoljnog pristanka, te da će svi podaci u njemu predstavljati tajnu za nepozvana lica i ni na jedan način neće biti iznošeni iz Republike Srbije ili van ovog Vikarijata, kao crkvenog organa.

Registar se uspostavlja radi ažurne evidencije o vernicima starokatoličke/pravoslavno-starokatoličke veroispovesti na teritoriji Republike Srbije, koja je u crkvenoj nadležnosti ovog Generalnog Vikarijata; uspostavljanje kontakta sa njima i obezbeđivanje kvalitetnog vršenja svih verskih usluga/izdavanje uverenja od strane ovog Vikarijata.

Svako je slobodan da, u bilo kom trenutku, zahteva i brisanje iz uspostavljenog registra ukoliko je u njega već bio upisan, takođe po sopstvenom izboru, čime prestaje crkvena pripadnost ovom Vikarijatu.

Evidencija - Registar vernika je, u skladu sa Zakonom, registrovana kod Poverenika za informacije od javnog značana i zaštitu podataka o ličnosti.

Radi upisa u predmetnu evidenciju/registar, >OVDE< možete preuzeti obrazac Zahteva za upis u .doc formatu, ili >OVDE< u .pdf formatu, te ga popuniti i proslediti Vikarijatu putem pošte na adresu sedišta, ili elektronskim putem, na službenu e-mail adresu.

ovl. zastupnik Vikarijata,
Ilija Subotić, cert. iur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.2016. - PROŠLOGODIŠNjE VELIKE REČI PAPE FRANjE

Na sledećem video zapisu (engleski jezik) nalazi se govor Pape Franje, održan 23.05.2015. godine u Rimu. Put koje je Papa izrazio je i jedini ispravan. Nada i potreba za ujedinjenjem hrišćana se, hvala Bogu, sve više rasplamsavaju.

                                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2016. - POZIV ANGLIKANSKE CRKVE U FRANCUSKOJ; ANALIZA AKTIVNOSTI SPC PREMA OVOM VIKARIJATU

Dana 13.08.2016. godine izvršiće se osvećenje hrama Sv. Martina anglikanske crkve u Francuskoj. Tim povodom, episkop Pravoslavno - starokatoličkog Generalnog vikarijata, mons. Leonardo Beg, je pozvan da upriliči taj radostan događaj.
Poziv je izraz ekumenskih nastojanja Anglikanske crkve, na putu ka konačnom ujedinjenju hrišćanskog sveta.

"Consecration of St. Martin's Anglican Church, Moussac-sur-Gartempe, near Montmorillon, Saturday, 13th August 2016."
----------------------------------
Sa druge strane, sa iskrenim žaljenjem posmatramo aktivnosti naše hrišćanske braće - pojedinih episkopa Srpske pravoslavne Crkve, koji ovaj Vikarijat doživljavaju kao suparnika (ili čak sektu), umesto kao istinski sestrinsku starokatoličku crkvu, kako i uostalom sami često pišu u glasilima SPC, npr. novinama "Pravoslavlje".

Radi ilustracije, navedimo sledeće: na direktno pitanje upućeno Patrijarhu srpskom Irineju, radi izjašnjenja SPC o tome da li smo ili ne sestrinske crkve, ostali smo bez ikakvog odgovora.
Dalje, nakon prošlogodišnje pastirske posete episkopa Leonarda ovom Vikarijatu, tokom koje je episkop posetio pojedine manastire Fruške gore i episkopa sremskog, u SPC se sprovode užurbane aktivnosti na direktnom preotimanju imovine starokatoličke crkve u Srbiji, koja je ionako uvek bila veoma siromašna - na teritoriji Srbije je imala svega nekoliko kapela i dve male crkve.

Za sada, SPC je nezakonito uspela da, preko Službe za katastar nepokretnosti u Novom Sadu, prevede starokatoličku crkvicu Svetog Antuna u Petrovaradinu u vlasništvo pravoslavnog manastira Čokešina. Međutim, Vikarijat je službenim putem došao u posed svih dokumenata koje je SPC priložila Katastru u Novom Sadu, nakon čega je ustanovljeno da je upis vlasništva izvršen na osnovu isprave sa falsifikovanom sadržinom, te na osnovu izjave jednog privatnog lica, kojom to lice poklanja crkvu Sv. Antuna manastiru Čokešina. Odgovorna lica u SPC bi bez problema za to mogla krivično odgovarati...

Dalje, informisani smo da je pokrenut određeni postupak, naravno od strane SPC, kojim oni traže vlasništvo i nad starokatoličkom kapelom u Beogradu, u stambenoj zgradi u Drinčićevoj ulici, pored BITEF teatra. Ilustrativno, dimenzije te kapele su oko 9 X 4m. Jadno i tužno - pored svih novoizgrađenih velelepnih hramova (koji su uglavnom prazni), SPC sada drsko insistira na jednoj kapeli, za koju nema nikakav osnov da je dobije jer nikada nije ni bila imovina pravoslavne crkve.

Kada svemu navedenom dodamo i činjenicu da se sveštenstvo i monaštvo SPC u ogromnoj meri ne pridržava Tipika sopstvene crkve (čast pojedincima, na primer manastir Grgeteg na Fruškoj gori), dolazimo do jednostavnog zaključka da se SPC daleko udaljila od istinskog pravoslavlja. Ostalo je samo ime.

Umesto da nam pomognu, kao "sestrinskoj crkvi", SPC uzima i to malo što imamo. Jad i tuga, jer ne znaju da je "ruka koja daje iznad one koja uzima", ili, kako kaže istočnjačka izreka, "...neka gramzivca pobede darovi.". Sve nam jasno ukazuje da se dolazak Antihrista neumoljivo približava...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2015. - BOŽIĆNO PISMO BISKUPA

Prenosimo: Božićno pismo biskupa Leonarda, upućeno vernicima i svim ljudima---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.2015. - KRATKO SAOPŠTENjE POVODOM AKTIVNOSTI USMERENIH PROTIV OVOG VIKARIJATA

Protiv ovog Vikarijata se vodi organizovana kampanja od strane pojedinih sveštenika i đakona SPC iz Iriga, koji time pokazuju deprimirajuće nepoznavanje teologije (pored raznih teoloških diploma, doduše sumnjivo stečenih).

Za nas je to tužno, ali smo dužni da im praštamo. Držimo se zapovesti: "ljubite neprijatelje svoje."
Bratski ih podsećamo o čemu treba da razmišljaju:

       "Molim vas da reči ukrašavate istinom."
(blaženi Teodorit)


I. Subotić, predsednik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.10.2015. - obavljeno osvećenje Antiminsa

U subotu, 24.10.2015., biskup Leonardo Beg, milošću svetog i životvornog Duha, osvetio je Antimins na kojem će se prinositi božanska žrtva Tela i Krvi Gospodnje na Svetoj Liturgiji, i predao ga kliru Generalnog vikarijata sv. Metoda za Srbiju.

antimins1

Antimins (grč: άντιμίνσιον) je u pravoslavlju četvorougaona osvećena ikonopisana tkanina sa ušivenim moštima nekog svetitelja (u ovom slučaju reč je o ušivenim moštima sv. Teodora Stratilata) i slikom Hristovog polaganja u grob, na kojoj se vrši božanska Evharistija. Antimins simbolizuje platno kojim je Josif iz Arimateje, istaknuti član Sinedriona (Mk 15,43; Lk 23,50) uz pomoć Nikodima umotao presveto Telo Gospodnje za ukop. Više je tumačenja reči Antimins, između ostalih tumačenja, reč potiče od grčke reči ''anti'' (αντί) i reči ''mins'' (μίνσος): mala crkvena služba.

antimins2

B. Subotić, đakon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2014. - prenosimo: nemački Aachener Zeitung -

Papa Franja: Sveštenici, biskupi i kardinali boluju od 'duhovnog Alchajmera'


papa

"Papa Franja u ponedeljak se, u tradicionalnom obraćanju vatikanskoj administraciji, posebno istakao. Tom prilikom izrekao je oštre kritike na račun crkvenih velikodostojnika: ''Katolički sveštenici, biskupi i kardinali boluju od ''duhovnog Alchajmera'', rekao je u svom Božićnom obraćanju vatikanskoj administraciji papa Franja.

On je takođe rekao da je vatikan ''zaražen'' s 15 bolesti. Papa im je u lice rekao:

- AROGANTNI STE;
- SMRTNO OZBILJNOG LICA;
- NEMILOSRDNI STE;
- IMATE KAMENO SRCE;
- VODITE LUKSUZNI ŽIVOT I ULIZUJETE SE;
- VI STE KARIJERISTI;
- PODMEĆETE JEDNI DRUGIMA;
- IMATE DUHOVNI ALCHAJMER;
- PATITE OD EGZISTENCIJALNE ŠIZOFRENIJE;
- VI STE SOCIJALNI I SEKULARNI EGZIBICIONISTI;
- POHLEPNI STE ZA MOĆI I MATERIJALNIM, EGOISTI;
- BLEBEĆETE I MANIČNO TRAČARITE U SUPARNIČKOJ BORBI ZA SLAVU;
- ROBUJETE SVOJIM STRASTIMA, SVOJOJ ĆUDI;
- UMISLILI STE DA STE BESMRTNI, NEZAMENLJIVI, NEDODIRLJIVI, DA STE SREDIŠTE SVETA;
- LAŽNI STE NARCISI;

- GOSPODO, VI STE RAŠTIMANI ORKESTAR! -

Duhovnici su, rekao je papa, ''nošeni pohlepom i egoizmom, previše crkvenih dostojanstvenika robovi su svojih strasti, ćudi i manija... Nositelji kardinalske titule, smatraju da su središte sveta. Oni bi trebali ići na groblja i pogledati tamo one koji su isto mislili: da su besmrtni, nedodirljivi i nezamenljivi''.
Papa je govorio o ''terorizmu blebetanja, podmuklim napadima kukavica koje nemaju hrabrosti otvoreno govoriti, što je jednako hladnokrvnom ubistvu''. ''Arogancija, nemilosrdnost, luksuzni život, podanički duh, razmišljanja o karijeri, intrige, duhovni Alchajmer...''.
ČAK NI NAJLJUĆI KRITIČARI VATIKANA NE DAJU TAKO OŠTRU KRITIKU NA RAČUN RIMSKE KURIJE, KAKO TO DAJE SAM PAPA", navodi Aachener Zeitung.
------------------------

Ovaj tekst bi svaki đakon, sveštenik i episkop trebao redovno čitati, bar jednom mesečno, kako bi se na vreme otrgao od puta duhovne propasti. Bez obzira na to da li služi u pravoslavnoj, rimokatoličkoj, starokatoličkoj ili nekoj drugoj crkvenoj upravi (namerno ovde ne koristimo reči "drugoj Crkvi", jer je Crkva samo jedna - Crkva Hristova).

Papa Franja je ovim svojim univerzalno primenljivim govorom "patosirao" mnoge umišljene i nadobudne sveštenike i episkope, kakvih danas - svedoci smo - na žalost ima podosta, a jasnoćom i oštrinom svoje reči isekao je sve paravane i pokazao istinu onakvom kakva ona zaista jeste. A to je upravo i jedan od osnovnih principa, jedan od potpornih stubova Crkve Hristove - istina.

Ovakvim gestom, Papa Franja sigurno nije imao na umu da razbija i slabi Crkvu, naprotiv. Govoriti istinu, koliko god to bolno bilo, uvek je bolje nego mazati oči, pogotovo jer sveštenici i episkopi imaju ogromnu odgovornost na sebi, odgovornost za Hristove ovce tj. vernike, iako toga često nisu svesni. Pojedinci su čak Crkvi pristupali samo radi "uhlebljenja", voženja najnovijih BMW-ova ili Volvoa po neverovatnih 75.000 evra (primer iz Srbije za ovo poslednje je poznat Vikarijatu).

I. Subotić, ipođakon