DELOVANJE VIKARIJATA U REPUBLICI SRBIJI

Pravoslavno - starokatolički Generalni vikarijat Sv. Metoda je utemeljen 13.08.2015. godine, Dekretom visokopreuzvišenoga Gospodina, monsinjora dr Leonarda Bega, arhiepiskopa Provincije Sv. Kristofora zaduženog za Hrvatsku i zemlje u regiji (pogledajte ovde).

Po osnivanju, nadbiskup Leonardo je svojim Ukazom proglasio Crkveni ustav Vikarijata, na osnovu kojeg Vikarijat vrši svoje crkvene aktivnosti (pogledajte ovde).

+ KLIR VIKARIJATA U SRBIJI +

+ GENERALNI VIKAR +
visokoprepodobni arhimandrit
Ilarion (Jovan Mišić)

Arhimadrit Ilarion je bio dugogodišnji iguman, veliki obnovitelj i priložnik pravoslavnih manastira Grgeteg i Novo Hopovo na Fruškoj Gori, kao i nastojatelj manastira Svete Trojice u Pljevljima (Crna Gora) i manastira Orahovica u Hrvatskoj. Rukoproizveden u čin arhimandrita po rukama pravoslavnog episkopa sremskog G. Vasilija, u manastiru Novo Hopovo.

Voditelj kancelarije, prezviter,
prof. dr Borivoj Subotić

Borivoj Subotić je doktor matematičkih nauka, redovni profesor Univerziteta "Union - Nikola Tesla" u Beogradu. Pored hrišćanske teologije, bavi se izučavanjem azijskih religija i filozofija. Za đakona je zaređen 18.10.2014. godine u Irigu, a za sveštenika 22.10.2016. u Osijeku (RH), po rukama starokatoličkog biskupa dr Leonarda Bega. Oženjen je, otac četvoro dece.

Ovlašćeni zastupnik - predsednik, đakon
Ilija Subotić, cert. iur.

Ilija Subotić je student Matematičkog fakulteta u Beogradu. Tokom 2013. i 2014. godine završio je sertifikacioni program u oblasti međunarodnog prava, Univerziteta Luvan u Belgiji, kao i kurs kriminološke psihologije 2015. (Univerzitet u Kvinslendu, Australija). Od strane Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC nagrađen je zlatnom medaljom za ikonopisanje. Za đakona ga je zaredio biskup dr Leonardo Beg, 22.10.2016. godine u Osijeku (RH).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K L I R   U   Z E M Lj A M A   R E G I J E:

+ STAROKATOLIČKI VIKARIJAT SV. METODA, Rab, Hrvatska +
Istra:

đakon, dr Stjepan Murgić, Buje
email: smurgic@gmail.com

Prezid:

velečasni, doc. dr Ivica Križ, Prezid
email: ivica.kriz7@gmail.com


+ STAROKATOLIČKA CRKVA BiH +


+ GENERALNI VIKAR +
protojerej - stavrofor Jozo Kljajić, Tuzla
email: zupnik.kljajic@hotmail.com


+ POVERENIŠTVO ZA SLOVENIJU I JUŽNU AUSTRIJU (KORUŠKA) +


Nadbiskupov poverenik
velečasni Rinaldo Muzga, Ljubljana
email: rinaldo.diricchardi@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodne, ortodoksne starokatoličke crkve su upravo to - narodne. To znači da sve svoje aktivnosti i obrede moraju omogućiti i najsiromašnijima. Zbog toga je na nivou ove Unije, te stoga i Pravoslavno - starokatoličkog generalnog vikarijata, doneta obavezujuća odluka da svi crkveni obredi budu apsolutno besplatni:

Svaki klirik Vikarijata je u obavezi da sprovodi ovu odluku i
da upozna vernike sa njom prilikom vršenja svete tajne ili drugog obreda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verovatno se pitate: zašto je taksovnik tako određen?

Više je nego poželjno, skoro obavezujuće, da svaki klirik Vikarijata ima svoje svetovno zanimanje: npr. zemljoradnik, prosvetni radnik, službenik itd. Sveštenički čin, kako nas i sam Hristos uči, ne može i ne sme biti izvor zarade, jer: kako naplatiti molitvu? Kako naplatiti dar Svetoga Duha? U Jevanđelju po Mateju, glava 10, Hristos daje uputstva svojim apostolima da leče, izgone nečiste duhove i propovedaju, uz jedan veoma bitan uslov:

„Na dar ste dobili, na dar i dajte.“ (Mt 10,8)

INFORMACIJE VEZANE ZA KANONSKI PRIJEM KLIRIKA / KLIRIČKIH KANDIDATA

- O SVETOM REDU -
Sakrament Svetog reda je božanskog ustanovljenja. Oni koji su zaređeni, pripadaju jerarhijskom ustrojstvu Crkve, dok oni vernici koji, prihvatanjem jevanđelskih saveta zavetima ili drugim vezama - koje Crkva priznaje i potvrđuje, koriste spasenjskom poslanju Crkve bez obzira što ne pripadaju crkvenoj hijerarhiji. Tako oni ipak sačinjavaju život Crkve i njenu svetost, u službi carskog sveštenstva za razliku od klira, koji spada u oltarsko sveštenstvo.

Sveto ređenje, jednom ispravno primljeno, nikada ne može postati neispravno. Svaki sveštenik, ako i nema ovlašćenja ispovedanja, ispravno i dopušteno odrešuje od svih cenzura i greha sve pokajnike koji se nalaze u smrtnoj pogibelji, premda je prisutan ovlašćeni sveštenik, što znači da se sveti red ne može nikada izgubiti. Prema tome, ukoliko je klirik iz nekog razloga sveden na laički stalež, ipak nikada ne može u potpunosti biti laik.

Primitak Svetog reda ostavlja neponovljiv beleg kojim se označavaju i kojim se hrišćanin menja u njegovom bitku, u osnovi, te je time kao posvećeni službenik u mogućnosti delovati in persona Christi, prema svojem stupnju, vršeći u osobi Hrista - Glave službu podučavanja, svećivanja i upravljanja u Božijem narodu. Takvo sakramentalno-ontološko zaređenje nikada ne prestaje, uz uslov da je krštena osoba ispravno zaređena. Vlast reda se, prema tome, ne može oduzeti, nego samo zabraniti njeno vršenje ili obavljanje nekih njenih činova. Dakle, bez obzira na eventualni gubitak kliričkog staleža (obaveze i prava vlastita kliru, koja proizlaze iz ispravno primljenog svetog reda), vlast reda i dalje traje..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potrebna dokumentacija kod prijavljivanja kandidata za kanonski prijem u Vikarijat:

1. Lični razgovor/prepiska sa nadbiskupom
2. Biografija i dve fotografije veličine kao za ličnu kartu
3. Popunjavanje pristupnice i zahteva za upis u evidenciju klira/kandidata;
4. Prilaganje fotokopije ili originala sledećih dokumenata:

----------- Krštenja i miropomazanja (krizme);
----------- Potvrda o pričesti (kandidati iz pravoslavnih crkava je ne podnose);
----------- Crkveni izvod iz knjige venčanih - za oženjene kandidate;
----------- Potvrde o rukopoloženjima/Svetim redovima - za klirike;
----------- Diplome o najvišoj završenoj školi;
----------- Potvrda o ekskardinaciji (kanonskom otpustu) - za kandidate koji traže inkardinaciju;
----------- Ostale diplome ili uverenja o završenim kursevima/programima u oblasti teologije, ukoliko ih kandidat poseduje.
5. Potpisani primerak Nikeo-carigradskog Simvola vere;
6. Pismena molba nadbiskupu (koja treba da sadrži konkretne okolnosti pisanja iste):

----------- Molba za prijem u kliričke kandidate
----------- Molba za oprost (po odluci nadležnog Sabora Provincije Sv. Metoda, ukoliko su klirici, koji traže prijem u Vikarijat, prethodno pripadali i služili u Crkvi koja odobrava devijantna ponašanja - blagoslov istopolnih parova ili dozvola abortusa (osim u medicinski opravdanim okolnostima tj. u riziku po život majke), kao i druga neprihvatljiva učenja, dužni su, uz prijemnu dokumentaciju, dostaviti i molbu nadbiskupu za oprost takvog ponašanja sa izjavom da se od takvih učenja distanciraju);
----------- Molba za inkardinaciju - podnose je klirici koji nameravaju kanonski pristupiti u Vikarijat.

Dokumentacije se šalje na adresu sedišta Vikarijata, ili se može predati lično npr. pri sastanku sa predstavnikom Vikarijata, u kom slučaju će se izdati potvrda o primljenoj dokumentaciji.

Za sve dalje informacije i uvođenje u proceduru, slobodno nam se obratite: kontakt