GALERIJA SLIKA, VIDEO ZAPISA I ODABRANIH TEKSTOVA
+ + + ______________________________________________________________________________ + + +


(FOTO) --- 29.10.2017. - Fotografije sa rukopoloženja Aleksandra Gubaša u đakonski čin, Ilije Subotića u prezviterski čin i podele titule stavrofora vlč. dr Borivoju Subotiću:
Osijek, 27.10.2017., kapela Protestantske reformirane hrišćanske Crkve - RH

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 03.07.2017. ---
Duhovne himne vizantijskog napeva, na grčkom i latinskom jeziku

         

         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FOTO) --- 16.06.2017. - Galerija fotografija sa konferencije posvećene predstavljanju novog modela
Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, održanog 15.06.2017. godine u Beogradu.
Organizator: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti RS:

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(FOTO) --- 09.06.2017. - Galerija fotografija sa konferencije/stručnog skupa "Pravo na verske slobode",
održanog 08.06.2017. u Pres centru UNS, Beograd.
Organizator: beogradski "Centar 9" za proučavanje i negovanje verskih sloboda u Srbiji i okolini:

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(VIDEO) --- 07.05.2017. - Odakle je došao Bog? (sa odbrane jednog doktorata) ---

Link na s n i m a k

--- 24.10.2016. ----

Snimak đakonskog ređenja Ilije Subotića i prezviterskog ređenja dr Borivoja Subotića, u Osijeku, 22.10.2016. godine u 12:00 časova.Zahvaljujemo se Informativnoj protestantskoj agenciji Hrvatske na ustupanju i objavljivanju ovog snimka.

--- 10.11.2015. (uređeno 09.06.2016.) ---
PREPORUČUJEMO - neke od najlepših duhovnih pesama prvih vekova

- pesme na bogosluženjima strasne sedmice tj. poslednje nedelje Velikog, Vaskršnjeg posta

         

         


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 05.06.2016. ----(prošireno 23.06.2016., 25.09.2016.)

Mali arhiv članaka vezanih za istoriju Starokatoličkih crkava na prostoru bivše Jugoslavije, međucrkvene odnose i odnose država - crkva (lista će biti sukcesivno dopunjavana)

1. mr Tomislav Branković: STAROKATOLIČKA CRKVA U JUGOSLAVIJI, 2004. (.pdf): preuzmite ovde

2. Mislav Miholek: HRVATSKA STAROKATOLIČKA CRKVA U SRBIJI I VOJVODINI OD 1926. DO 1944.,
2014 (.pdf): preuzmite ovde

3. dr Leonardo Beg: ŠTA JE TO CRKVENO (NE)DOMOLjUBLjE, 2015. (.pdf): preuzmite ovde

4. Filip Škiljan: STAROKATOLIČKA CRKVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ, 2014. (.pdf): preuzmite ovde

5. Urs fon Arks: SVETI VLADIKA NIKOLAJ: preuzmite ovde

6. Esad Ćimić: DRŽAVA I KONFESIONALNE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI, 1967. (.pdf): preuzmite ovde

7. Blanka Matković: PRAVNI POLOŽAJ VJERSKIH ZAJEDNICA U KRALjEVINI JUGOSLAVIJI I POLITIČKO - DRUŠTVENI KONTEKST KONKORDATA SA SVETOM STOLICOM, 2011. (.pdf): preuzmite ovde

8. Katrin Boekh: VJERSKI PROGONI U JUGOSLAVIJI 1944.-1953.: staljinizam u titoizmu, 2006. (.pdf): preuzmite ovde

9. mr Roman Miz: VERSKE ZAJEDNICE U SRBIJI I CRNOJ GORI, 2004. (.pdf): preuzmite ovde

10. dr Nenad Đurđević: OSTVARIVANjE SLOBODE VEROISPOVESTI I PRAVNI POLOŽAJ CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRBIJI, Zaštitnik građana RS, 2009. (.pdf): preuzmite ovde

11. Rudolf Grulich: SMALL RELIGIOUS COMMUNITIES OF YUGOSLAVIA, 1983. (na engleskom jeziku) (.pdf): preuzmite ovde

12. David Steele: CONFIGURATION OF THE SMALL RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE FORMER YUGOSLAVIA, 1995. (na engleskom jeziku) (.pdf): preuzmite ovde

13. dr Vladimir Đurić: USTAVNOPRAVNI MODELI ODNOSA IZMEĐU DRŽAVE I CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U EVROPI, 2011. (.pdf): preuzmite ovde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 10.11.2015. ----
- ranohrišćanski antifoni i pesme na liturgiji zapadnog i istočnog obreda

         

    


- pričasne pesme na Liturgiji sv. Jovana Zlatoustog i stihira na osvećenju vode

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 22.09.2012. ----
biskupska hirotonija mons. Leonarda Bega,
na Rabu, 22. septembra 2012. godine u prostoru bazilike Sv. Jevanđelista Jovana

biskupbiskup

biskup
biskup
biskup
biskup
biskup

Hirotonija je, zbog tradicije i običaja podneblja, izvršena po Rimskom pontifikalu tj. zapadnom obredu. Međutim, to ni na kakav način ne umanjuje njenu punu ispravnost. Fragmente zaređenja možete pogledati na sledećem snimku: