LISTIĆ STAROKATOLIČKOG VIKARIJATA
"D O M I N I S I A N A"
u čast nadbiskupa Marka Antuna de Dominisa,
primasa Dalmacije, velikog teologa,
fizičara i astronoma (1560. - 1624.)

19.03.2017., broj 73 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

britka inteligencija je mač sa dve oštrice. Može se, kao i nož, upotrebiti konstruktivno i destruktivno – da raseče čir neznanja ili da samome sebi odrubi glavu. Inteligencija je na pravom putu tek kada um prizna neizbežnost duhovnog zakona. Duša je slika Božija, nepromenljiva i apsolutna, stoga ne dajte da vas šiba izazovni bič spoljašnje lepote.

Robovi čula ne mogu uživati u svetu jer im izmiče suptilnost. Čoveku sa elementarnim žudnjama izmiču sve finije raznolikosti. Dok je rob požude i strasti na ovom svetu, čovek mora započeti sa vežbanjem telesne samokontrole. Polni nagon je usađen u čoveka radi produženja vrste, a nikako radi podsticanja i negovanja neuzdržanosti. Iskorenite sada naopake želje, inače će vas napastvovati čak i kada se vaše duhovno telo odvoji od telesnog omotača.

Neka se duh telu neprestano odupire. Ako je pogrešno usmerena, silovita žudnja je najveći neprijatelj ljudske sreće. Kao lavovi samosavladavanja krećite se svetom ali ne dozvoljavajte da se vaša čula igraju sa vama kao mačka sa mišem. Oslobodite se nagonskih prisila. To je pokora unutrašnje discipline. Svoju potrebu za ljudskom ljubavlju preobražavajte u žudnju za Bogom kao jedinom ljubavi, onom koja je jedina sveprisutna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Isus Hristos je bio razapet jednom, ali njegova učenja se ''razapinju'' svakodnevno od strane praznoverja, dogmatzovanog tupljenja i cepidlačkih teoloških promašenih interpretacija, koje umesto da spajaju crkve u jednu Crkvu one, upravo suprotno – razdvajaju. Svrha Hristovog dolaska je da pokaže svetu kako njegova prisutnost, slobodna od takvog ''razapinjanja'', živi u dušama svih koji čine napor da ga prime, koji su otvoreni.

Sveti tekstovi imaju trojako značenje – materijalno, umno i duhovno. Ti su tekstovi božanska dobra, voda živa koja može ugasiti ljudsku žeđ tela, uma i duše. To su bezvremenska otkrivenja poslata od Boga da služe ljudima na sva tri nivoa njihovog bića.

Materijalno značenje Hristovih učenja naglašava njihovu vrednost koja se može primeniti za poboljšanje uslova na fizičkom i društvenom planu: to su večni zakoni ispravnog življenja koji pokrivaju ljudske osobne, porodične, poslovne, društvene, nacionalne i internacionalne dužnosti koje ima kao član Božije svetske porodice ljudi.

Sagledana u psihološkom vidu, objašnjavaju primenu Hristovih učenja u poboljšanju ljudskog uma i razumevanja: to je razvoj njegovih intelektualnih i kognitivnih sposobnosti, njegovih misli i moralnih vrednosti. Interpretirana u odnosu na duhovni aspekt ljudskog bića, Isusova učenja ističu put u kraljevstvo Božije: lično ostvarenje beskonačnog božanskog potencijala svake duše kao besmrtnog Božijeg deteta, kroz predani odnos i konačno jedinstvo sa Nebeskim Ocem – Stvoriteljem svega. Gospod reče Samarjanki: ''Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju." Kada naše hrišćanstvo nadraste praznoverja, uskogrudnost, dogmatizovana tupljenja i cepidlačenja dosadnih teoloških promašenih interpretacija, te kada se vrati izvoru, tada će zasijati obnovljeno pravo klanjanje Ocu, u duhu i istini.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2017., broj 72 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

šta znači biti srećan i ko je srećan? Postoje mnogi ljudi sa znatnim primanjima i visokim radnim mestima – potpuno nesrećni i skrhani. Sreća, dakle, ne zavisi od materijalnog blagostanja. Samo univerzalna Božija mudrost može dati sreću, onu neprolaznu. Tu sreću nalazimo u večnoj istini prisutnoj u učenju Isusa Hrista.

Predane duše po celom svetu pozvane su ući u unutarnje svetlo božanske percepcije, otkrivajući u sebi beskrajnu Hristovu prisutnost i svest, te tražeći vaskrsnuće Njegovo u njima samima. Hristov drugi dolazak svi iščekujemo.

Međutim, Hristos je među nama i sada, na otajstven način po svom Svetom Duhu. Otvarajući se tom Duhu možemo crpiti mudrost i božansku percepciju, kao i razumeti beskonačnu Hristovu ljubav i svest koja nam se daje. Na taj način kao putujuća Crkva u otvorenosti živimo u Bogu ono: ''već da – još ne''. Neka nas, dakle, u ovo osvećeno vreme posta prati takav trud i takvo razmišljanje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Interesantna je Jevanđelska prepirka između Isusa i Đavola, odnosno, između Boga i Stvorenja. To razmišljanja je sukob Nestvorene i Stvorene prirode. Ni jedna ni druga ne popuštaju, da bi se na kraju Božanska priroda jednim rezom udaljila od Stvorene prirode: ''Odlazi, Sotono!'' Kada Božanska uveravanja postanu uzaludna i kada ona više do dopiru do centra osobnosti stvorenog bića, tada takvo uveravanje gubi svrhu te nastaju dva sveta: onaj večan nestvoren i onaj večan stvoren. Rajski i Pakleni svet (pakleni kao svet trajnog udaljavanja od Boga).

Sukob logike Božanstva i Stvorenja pokazuje se fatalnim, a što nam Matej prikazuje u obliku kušnje kojom je kušan Bog od Stvorenja (Đavola). Početak zla vezan je uz dovođenje u zabludu, prvo samog sebe a onda i drugih. Ne može se zlo ostvariti na pojedincu ili zajednici ako nije (nisu) dovedeni u zabludu bilo svojevoljnim pogrešnim zaključivanjem, bilo prihvatanjem tuđeg pogrešnog zaključivanja. Stvar je u neobjektivnosti ili ograničenom (subjektivnom) razmatranju koje dovodi do pogrešnih hipoteza. Kada se tome doda efekat (suštinski iracionalne) tvrdoglavosti, stvarnost zla protegnuće se do časa shvatanja zablude.

Zabluda koja je shvaćena a nije prihvaćena ontološki je nemoguća. Stoga je suštinski problem u neshvatanju, dakle neobjektivnosti (zabludi) protegnutoj u trajnost. Odupreti se zabludi moguće je ostajanjem u Božanskoj Istini – u Hristu Gospodinu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2017, broj 71 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

oni koji u sebi osete Božiji poziv u sveštenstvo, blagosloveni su od Gospoda na poseban način. Pa ipak, taj poziv neće se ostvariti bez učestvovanja čoveka, bez čovekovog pristanka.

Bog nam pruža ruku – na čoveku je da tu ruku prihvati. Stoga, biti sveštenik nije poziv za slabiće, nije za one koji lako posustaju i nesposobni su uhvatiti se u koštac sa samim sobom – to je poziv za odlučne i čvrste u veri.

Biti sveštenik, onaj istinski koji je ušao u taj poziv iz nepatvorene vere i predanja Bogu – to je izraz herojstva, osobito u ovom posrnulom vremenu rigidnog i trulog kapitalističkog divljanja, gde ljudi traže pomoć više nego ikada. Sveštenstvo nije dakle beg iz sveta, nego ulaz u ovaj posrnuli svet; to je življenje hrišćanskih vrednosti svedočeći ih u svakodnevnom životu.

Zato je služba sveštenika najsličnija anđeoskoj službi – svetoj službi donošenja transcendencije u imanenciju.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Ne uzdati se u Boga i njegovu milosrdnu providnost jeste greh. Naravno, opravdano je brinuti se za ovozemaljske stvari; međutim, u toj pozitivnoj brizi uvek treba ostaviti mesta za Svetog Duha – to ne zaboravimo nikada.

Kada uzdanje u Boga postane sastavni deo našeg razmišljanja, našeg jutarnjeg buđenja, našeg odlaska na počinak itd. tada smo usvojili Jevanđeoski način života. Naš Otac nebeski zna šta nam je potrebno.

Pre svake naše životne potrebe trebapretpostaviti traženje blizine Božije, odnosno, Kraljevstva Božijeg. Sve ostalo je u odnosu na to sekundarno. Kada se na taj način stvari poslože, tada stvaramo ispravan temelj našeg bića: prvo ide Bog a nakon toga ide sve ostalo.

Takav ustroj stvara zdravo duhovno biće, takav je ustroj lek duše i spasenje od iskrivnjenih obrazaca ponašanja, te oslobođenje od svih poroka koje smo u životu bilo navukli na sebe, ili su nam na neki način bili preneseni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2017, broj 70 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

pravo sveštenstvo je za odlučne u veri i hrabre u životu. Za one koji su sposobni pratiti svoje srce i menjati običaje vraćajući ih Jevanđelju, bez obzira na ogovaranja i natucanja ''babetina'' (pa i onih sa diplomama) i zaglupljene varoši. Na kraju krajeva, ujed muve dobrom konju u galopu ne znači ništa. Znaj, Tvoje je vreme u ovom životu ograničeno, stoga ga ne troši uzalud.

Ne upadaj u zamku predrasuda koje oblikuju živote mnogih ljudi, te oni ne žive svoje nego nečije tuđe misli i živote. Ne dozvoli da buka lažnih autoriteta i razmišljanja omete u Tebi unutarnji glas Duha Svetoga. Pored rada za izdržavanje sebe i porodice, potrudi se da ostvariš svećštenstvo ako u sebi osetiš taj poziv. Sveštenstvo će zauzeti veliki deo Tvoga života, ali zbog toga ćeš biti čudesno iznutra duhovno ispunjen, bez obzira na težine koje naiđu, jer služenje Gospodu rađa mirom kakvoga svet nikada ne može dati. To je ono ''nešto'' stvarno veliko što tražiš i što Ti se može ostvariti u ovom životu, koji poput peska protiče kroz prste – uloži taj život, on je beskrajno vredan.

Ako to osetiš a još nisi ostvario, nastavi tražiti i nemoj odustati. Imaj hrabrosti pratiti svoje srce i intuiciju, oni već znaju šta zaista želiš postati.

Imaćeš u životu uzleta i padova. Mnogi se ljudi predaju jer im nešto nije lako, ali zar ne znaš da je ljudski duh snažan? Vidiš, svako se može osećati dobro kada ima svoju kuću, kada su mu računi plaćeni, kada ima lepu i stabilnu bračnu vezu, kada iza njega stoji finansijski jaka institucija itd. Svako tada može biti pozitivan i imati vizije i vere u takvim okolnostima.

Ali pravi izazov rasta: mentalnog, emocionalnog i duhovnog dolazi kada si ''oboren'', kada si ''srušen''. Tada treba hrabrosti za delovanje, za ponovno podizanje nakon poraza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Hristos Gospod govori u Jevanđelju o prekidu lanca zla. Samo zaustavljanjem tog prokletog procesa, te spirale pakla, možemo napraviti iskorak prema oslobođenju – spasenju. Zlo čoveka zarobljava, sputava ga da vidi prave životne vrednosti i uzore. Traženje i planiranje osvete (hotimično zlo) od nas pravi duhovne mrtvace - bolesnike, a to se onda prenosi i na duševno područje (živčano stanje) i fizičko područje. Zlo čoveka unišava u svim dimenzijama njegovog postojanja. Jedini prekid razvoja tog karcinoma jeste prekid procesa zla. To traži žrtvu, trpljenje, bol... ali na kraju - to je spasonosni put. U Svemiru koji želi funkcionisati harmonično, poput orkestra, ne može biti pogrešnih intonacija.

I u običnoj malenoj porodici, ukoliko vlada nesloga, napretka neće biti ili će on biti slab. Tako i na širokom području – pravila su ista. Budimo naslednici Hristovi – zaustavljajmo zlo koliko god možemo. Borba protiv zla jest suprotstavljanje zlu dobrim. U tom duhovnom boju budimo uporni i blagosiljajmo svoje progonitelje i one koji nam čine zlo ili su nam ga učinili. Recimo: Gospodine Isuse, ja po sebi ne mogu oprostiti, ali zbog Tebe i Tvoje ljubavi prema svima nama, opraštam!

Oproštenje nije ljudski nego božanski čin.

Internet tehnologija koja nam je danas dostupna, pokazuje nam govore pune mržnje koje su visoki verski službenici upućivali drugom narodu blagosiljajući svoju vojsku kako bi ubijala ''druge'' narode: u ime ovog, u ime onog itd. Na kraju, sve je to u ime Đavola. To su očigledni primeri kako Satona zavodi i nadmudruje ljude, te širi svoje zlo i kroz Crkvu. Ukoliko praktikujemo oproštenje - tada već delujemo kao deca Božija – nadljudski! Biti nadčovek znači opraštati i suprotstavljati se zlu svim silama.

Biti nadčovek - znači biti instrument ljubavi i milosti Božije!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2017, broj 69 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

Molitva je integralni deo duhovnog života. To nisu samo reči i ponavljanja određenih obrazaca. To je utemeljivanje jake vezanosti sa Bogom u ljubavi prema Njemu. Prekrasne svetootačke molitve nadahnjuju nas i upućuju na dublje povezivanje sa Bogom. Takve molitve nas, kao izraz stvarnog iskustva Boga, iznutra izgrađuju i utemeljuju. Jedna od takvih molitava kaže:

''Ti si, Bože, u meni, ja sam srećan. Moj um je u redu, jer Ti si u mom umu Bože. Zbog toga, ja sam sposoban razmišljati. Moje su oči u redu jer Ti gledaš kroz moje oči. Blagoslovi me da vidim Tvoju prisutnost svugde. Daj da govorim ono što je dobro za druge. Ne dozvoli mi nikakve reči ega ili ljutnje koja bi izlazila iz mojih usta.
O Gospode, neka moje telo bude sredstvo Tvoje milosti. Ukloni moju tugu, ukloni moju ljutnju, ponos, okrutnost, neiskrenost. Daj mi čistoću duha. Daj da svuda oko sebe širim napredak. Gospodine, meditiraću, moliti se svakodnevno i klanjati Tebi hiljade puta...''
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Gospodin želi od nas srce iskreno. Pretvaranje stvara lažnu realnost, lažni svet, lažne vrednosti. Pretvaranje odvodi od istine i ispravne Božije stvarnosti. Neiskrenost stvara unutrašnju iščašenost koja vremenom postaje kriva zaraslost pogleda na stvarnost, a koju onda, da bi se ispravila treba lomiti poput krivo zarasle kosti. Zato Isus oštro upućuje na potrebu iskrenosti, temeljem koje je jedino moguće oblikovati zdravo društvo i svet. Jednostavnost života odlika je nebesnika, jednako kao i otvorenost i dobronamernost.

Ljudski um predstavlja bujicu misli, ali ipak je volja ta koja um može obuzdati. Potrebno je da naša volja, u Bogu utemeljena, obuzdava misli koje teku umom te da propušta one koje su pozitivne a zaustavlja one koje su negativne. Obuzdavanje misli znači i obuzdavanje dela, a na kraju to znači gospodariti sobom. Onaj ko sobom gospodari blizu je izvornosti slike Božije. Neka nas ove Hristove upute utemelje na putu ispravnog puta u daljnjem životu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2017, broj 68 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

Strah ubija snove, strah ubija nadu, strah vodi ljude u bolnice, strah te onemogućava da činiš ono za što iznutra znaš da si sposoban činiti, strah te paralizuje i vodi u odustajanje!

Na kraju svakog odustajanja je ništavilo, a na kraju svakog principa je obećanje! Ne dopusti svojim negativnim emocijama da te kontrolišu! Ti jesi emocionalno biće ali disciplinuj svoje emocije! Ako ne disciplinuješ i ne držiš pod kontrolom svoje emocije - one će te iskoristiti!

Ako nešto želiš, pokreni se i to ostvari, to možda neće biti jednostavno, ali kada bi bilo jednostavno svi bi u tome uspevali. Ako si ozbiljan, preuzećeš kontrolu nad sobom, nećeš dopustiti da te lome prolaznosti i da te unište manjkavosti, pobedićeš ih, nadmašiti ih, nadrasti ih! Preuzmi potpunu odgovornost za svoj život i za svoje snove. Prihvati stvarnost u kojoj se nalaziš i izazov da ostvariš ono što želiš postati.

Živi svoj život kao da je svaki dan tvoj poslednji dan, živi ga u pozitivnoj duhovnoj ''strasti'', odluči se podsticati samoga sebe na to. Poslednje poglavlje tvoga života još nije napisano i nije bitno što se dogodilo juče - važno je samo šta ćeš danas preduzeti u vezi s tim.

To je način kako će tvoji snovi postati stvarnost i kako ćeš ih realno i živeti. Ne govori stalno o tome nego kreni u realizaciju, i pomoć Duha Svetoga tada neće izostati.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Gospod nam jasno ukazuje na nužnost principa. Ukoliko se principi rasklimaju, tada nastupa površnost i neautentičnost. Objavljivanje reči Božije, svedočenje Hrista vaskrslog, delovanje u svetu u skladu s Jevanđelskim načelima – to je ono na šta smo pozvani; to treba da činimo autentično i principijelno.

Ukoliko se rasklimamo i počnemo imati preterana ''razumevanja'' za ovaj svet, za njegove ''modernističke'' prohteve te im popuštati (kako njima tako i sebi), tada postajemo bljutavi, odnosno, nesvrhoviti. Postajemo kao automobil koji se ne može voziti, kao avion koji ne može leteti, kao brod koji ne može ploviti... Gubimo svoju svrhu i postajemo maskara – nakarada postojanja.

Stoga, bez straha i sa svom gorljivošću navešćujmo i svedočimo. Neka nakon svakog našeg pada sledi ustajanje i napredak, a ne posustajanje i mirenje s jadnošću vlastite lenjosti.

Duh Sveti onaj je koji će nas na tom putu u svemu podsticati i obnavljati naše snage!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2017, broj 67 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

istrajna i Bogu otvorena molitva postepeno dovodi do prosvetljenja koje je dar Duha Svetoga. On osposobljuje čoveka znanjem i unutrašnjom snagom te čovek zadobija shvatanje nad vlastitim neznanjem, odnosno, nadvladava neznanje i ulazi u područje suštinskog i večnog znanja, transcendirajući prostor, vreme i forme.

Transcendirajući te grupacije neznanja (prostor, vreme i forme) po kojima smo potomci neznanja koje nam stvaraju privid o odvojenom (od Boga) postojanju i izvor su Ega, čovek pobeđuje neznanje i tamu, dolazeći do posebne duhovne spoznaje i nadilazi ovaj svet (postaje jedno sa Bogom).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Kada bismo pitali stanovnika Raja, kakvi su ljudi u Raju, on bi nam izrekao ono što je Hristos propovedao u blaženstvima.

Čovek nebesnik, čovek je kreposnik, pun duhovnih vrednosti koje ga u ljubavi Božijoj povezuju sa svakim bićem čitavog Svemira. Samo u božanskoj harmoniji ljubavi moguć je večni napredak svih bića. Ljubav je temelj razvoja, suštinska početna tačka svega.

Treba da se ugledamo, dakle, na nebesnike: treba da budemo milosrdni, mirotvorci, pravednici, siromasi duhom (ovoga sveta), čvrsti u zauzimanju za pravdu, odlučni u svedočenju Hristovog učenja, istrajni u trpljenju laži...

Blago nama kad imamo ovaj jasan jevanđeoski primer kako treba da radimo. Istrajmo na tom putu, da danas-sutra i mi postanemo stanovnici Raja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2017, broj 66 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

ljudska vatrena sposobnost umovanja i mašte, osnažena navikom unutrašnjeg usredotočenja, omogućuje nam da uspostavimo red u naizgled kontradiktornom skupu činjenica. Tom unutrašnjom disciplinom možemo beskrajnim strpljenjem usmeriti duh na traženje istine koja će se, uz milost Božiju, i očitovati.

Uvek je bilo ljudi koji su odbacili prividne lagodnosti života i težili ostvarenju najviših ideala, ne samo pasivnim odricanjem nego i aktivnim učešćem. Slabići, koji su odbijali da se upuste u borbu, nisu stekli ništa, pa se nisu imali ničega ni odreći. Samo oni koji su se borili i pobedili, mogu plodovima svojih iskustava obogatiti svet.

Stoga, trebamo se zalagati za izvorne evanđeoske istine, za izvorni evanđeoski način života koji je doživeo velike devijacije kroz pistoriju Crkve, koja je nametnula mnoge stvari suprotne svedočanstvu Svetog pisma.Tu svakako spada i celibat koji je, od strane rimske Crkve, postavljen kao preduslov primanja prezviterata i episkopata, direktno time prkoseći Svetom Petru (koji je bio oženjen čovek) a na čije se nasledstvo pozivaju, pokazujući time vrhunce ironije.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

Jovan Krstitelj je poslednji prorok Starog zaveta koji svojom misijom dotiče Novi zavet, odnosno, koji svoje delovanje proteže u Novi zavet. Ukazujući na Spasitelja, odnosno, potvrđujući Isusa Hristom, ostvaruje se skladan prelaz starozavetnog u novozavetno, te nastaje "punina vremena'', zaokruženosti, dosegnutosti iščekivanog – ostvarenosti dočekanog. U tome nam se otkriva autoritet Starog zaveta koji preko Jovana potvrđuje Isusa Mesijom.

Potvrđujući Isusa Sinom Božijim, Stari zavet kroz Jovana Kristitelja potvrđuje da je Isus taj koji je čekan i dočekan, da se u njemu – Isusu – ostvaruje Novi zavet. Jovanu je bilo moguće da vidi to samo zbog otvorenosti srca i zahvaćenosti Duhom Svetim. Neka i nama Bog da milost da otvorimo svoja srca, kako bismo milošću Duha uočili ono što je uočio i veliki Krstitelj: Hrista Isusa, Gospoda i Spasitelja!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.01.2017, broj 65 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

prihvatanje ustroja i školovanja kod duhovnika može biti vrlo drastično. Po svojoj prirodi skloni savršenstvu, duhovni ljudi prema svojim učenicima znaju biti izuzetno kritični, bilo da se radi o važnim stvarima, ili o suptilnim nijansama ponašanja. Njihove oči sve beleže i nikoga ne štede, kako bi se bogoučenik aspirant mogao probuditi iz svog prijatnog sna neodgovornosti: učenik se treba truditi u svetovnim dužnostima i prihvatati ih sa odgovornošću. Čak ni najneznatniji propust, površnost, i najsitnija nedoslednost ne mogu umaći njihovim prekorima.

Teško je ponekad podneti takav postupak, ali u čoveku to poravnava sve iskrivljene psihičke krivine. Duhovnici često kažu: “Ako ti se ne dopadaju moje reči, možeš otići kad god zaželiš. Ništa drugo od tebe ne želim nego da se popraviš. Ostani samo ako osećaš da je to za tebe korisno.'' Mnogi svedoče naknadnu zahvalnost svojim duhovnim učiteljima i to više nego što se rečima može izraziti, za svaki ponižavajući udarac taštini.

Kada se jednom razbiju okovi ega, u aspirantu se konačno stvara prolaz za božansko, koje je uzalud nastojalo priklijati kroz kameno srce sebičnosti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

U Jevanđelju, koje govori o začeću Presvete Bogorodice, prvo što odmah upada u oči je Josifova ljudskost i dobrota, veličina njegovog srca. Iako je zapravo sumnjao da je Marija zatrudnela sa nekim drugim, ipak je nije hteo izvrgnuti javno sramoti, nego sve ljudski učiniti. Naknadno, njemu Duh Sveti govori o čemu je zapravo reč, te Josif prihvaća tu novu i blagoslovljenu stvarnost. Prema tome, vidimo da je Josifovo srce dobro srce, ljudsko srce, srce koje ne osuđuje, ne vređa i ne ponižava, ne psuje i ne razbija, nego u tišini čini kako misli da je potrebno.

Marija je očigledno upućena u zajedništvo sa dobrim čovekom Josifom, koji će biti otac Gospodina našega. U ozračju takvog normalnog čoveka, Marija je mogla osluškivati dubine otajstva koje se u njoj pojavljuju, koje u njoj raste. Možemo samo naslućivati kakve je sve osobite susrete sa Bogom imala Bogorodica kroz svoj život, ponaosob pre rađanja Reči Božije.

Blago nama, draga braćo i sestre, jer je k nama jadnima i slabima došao sam Bog u Hristu Isusu. Prigrlimo ga, prihvatimo njegovu poruku, dopustimo mu da nas spasi, u svojim mislima i otvorena srca nagnimo se nad ono što je došlo i pogledajmo spasenje svoje u jasle položeno, koje je obnovitelj suštinske ljudske duhovnosti i u Bogu utemeljenog morala koji ne podleže razvitku, promenama i prilagođavenju, jer je savršen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.01.2017, broj 64 - Listić "Dominisiana"
------------------------------------------------------------------------------

Draga braćo i sestre,

ljudsko srce prekrasno je mesto i pravi oltar Božiji - hram Svetoga Duha. Naš život nije ograničen na ovo fizičko telo i fizički svet, nego zahvata neslućeno mnogo iznad toga. Na to nam, pored ostalog ukazuje i iskustvo sanjanja u kojem zalazimo u druge stvarnosti (sasvim realne za onoga koji sanja...). Ljudski život ima čitav spektar dimenzija koje se mogu iskusiti ukoliko je čovek protočan za Boga. To nam potvrđuje naš Gospod Isus Hristos jednako kao i sveci sa svojim božanskim moćima kojima su lečili duhovna i telesna područja bića, a na neke od njih prirodne sile nisu uopšte mogle delovati (osim ako su oni to dopustili).

Život ne prestaje smrću, svima nama predstoji dalje putovanje. Mnogi se ljudi boje smrti, međutim, duhovni ljudi raduju se vremenu kada im smrt pokuca na vrata, jer nakon smrti stiču više moći nego što su ih imali u ograničenom fizičkom telu i ograničenom umu. To nije samo područje vere nego i znanja od onih koji su imali iskustva s tim. Ljudsko duhovno telo koje je prekriveno fizičkim telom, ima veličanstvene mogućnosti koje mu je Bog dao. Sve su to stvarnosti koje nama izgledaju dalekima i nestvarnima, a zapravo su naše prirodne datosti. Isus Hristos može nas učiniti novim ljudima koji sve to shvataju i prihvataju.

Biblija sadrži prekrasne tekstove koji nas iznutra leče, ali, koliko je ljudi koji se prozivaju da su katolici, pravoslavci, protestanti itd. uopšte pročitalo Bibliju? Vrlo malo. Ljudi imaju običaj, na žalost, čitati samo poneke retke i to ponekad. Pročitati je od početka do kraja - to su mnogo ređi slučajevi. Kada reči Pisma prodiru u duh a ne samo u intelekt, tada one bude unutrašnju promenu, leče, isceljuju itd. To zapravo čini Duh Sveti.

Ako kroz život konstantno molimo, naše telo će bez ikakve sumnje postati aktivni hram Božiji, tada ćemo svaku aktivnost posvećivati Bogu i zahvaljivati Mu. Smrti se ne treba bojati – život je deo smrti i smrt je deo života. Život je prekrasno iskustvo i divna mogućnost za duhovnu evoluciju, za postajanje boljim čovekom, za proživljavanje tog života na pomoć i blagoslov drugima a ne samo za ugađanje sebi. Trudimo se učiniti život boljim i učiniti život drugih boljim.

Kada smo orijentisani na više duhovne principe, tada se red, harmonija i ljubav stvaraju sami od sebe – oni naprosto bivaju napajani iz nepresušnog izvora večnog blaženstva. Kada je jedno društvo orijentisano na svojstva nižih dimenzija, tada entropija izlazi na videlo i stvari postaju vremenom sve haotičnije. Znajmo, nije teško započeti promenu naših života, dovoljno je reći prvu rečenicu molitve sv. Franje Asiškog: ''Gospode, učini me instrumentom svoga mira'' - ponovimo to više puta na dan i život će, bez sumnje, krenuti boljim putem. To neka nam se počne ostvarivati sa Novom 2017. godinom.

Molitva sv. Franje Asiškog:

Gospode, učini me instrumentom svoga mira.
Gde je sumnja da nosim veru.
Gde je očaj da nosim nadu.
Gde je tama da nosim svetlo.
Gde je žalost da nosim radost.
Gde je mržnja da nosim ljubav.
Gde je uvreda da nosim oproštaj.
Gde je nesloga da nosim slogu.
Gde je zabluda da nosim istinu.
O Gospode, daj da ne tražim toliko da budem utešen,
nego da tešim.
Ne da budem shvaćen,
nego da shvatam drugoga.
Ne da budem ljubljen,
nego da ljubim.
Jer bolje je davati,
nego primati.
Dok opraštamo,
nama biva oprošteno.
Umirući uskrsavamo za život večni.
Amin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedeljno razmišljanje

"A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovedali pastiri'' - takva je, dakle, bila reakcija onih koji su ''to čuli''. To je bila reakcija radosti, divljenja, ushićenja zbog velikih zahvata Božijih u ovaj naš posrnuli svet kojem Bog posla Spasitelja. A kakva je reakcija ljudi danas? Kako ljudi danas doživljavaju propoved sveštenika koji im objavljuje isto što su govorili i pastiri? Na žalost, ne doživljavaju gotovo nikako. Utrnula su srca ljudska i svela se na konzumizam i hedonizam koji se – ružno je to i reći – u ovo božićno i novogodišnje vreme još intenzivnije naglašava.

Tako imamo i primere tzv. ''tradicionalnih vernika'' koji uredno idu na Božićnu Liturgiju, da bi nakon završetka otišli u kafić i nalokali se do mile volje, te tako pijani bauljajući k'o gluve kuje dočekali zoru (bolje reći zora dočeka njih). Da li je to vera draga braćo i sestre? Da li je to pokazatelj onog divljenja koje je rezultat pripovedanja pastira u Lukinom Jevanđelju?

Još konkretnije: da li je naš hrišćanski svet uopšte hrišćanski ili su to zapravo – ne varajmo se – pokršteni pagani koji su to i dalje ostali. Evropom vlada pokršteni paganluk! Očigledno je tako. Mogli bismo čak upitati ima li smisla onoga koji je kršten uopće zvati hrišćaninom ako ne živi ono u šta je iniciran?

Sve su to otvorena pitanja koja moramo postavljati kako bismo što tačnije izmerili našu ''kosmičku udaljenost'' od Spasenja Božijeg: gde sam ja u odnosu na Božiji poziv spasenja? Koliko se divim tome? Koliko za to marim? Koliko me to zaokupljuje? Da li je baš dan Božića najbolje vreme za pijanku?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na polugodišnjem nivou ćemo objavljivati arhivu "Dominisiane" za prethodnih šest meseci: na kraju decembra i na kraju juna. Možete ih preuzeti na sledećim linkovima (korišćenje dozvoljeno u nekomercijalne svrhe):

2016. - Dominisiana - 2/2
2016. - Dominisiana - 1/2
2015. - Dominisiana